O FIRMIE

AWIATA Sp. z o.o. kontynuje ponad 10 letnią tradycję w zakresie projektowania, wytwarzania oraz montażu i całkowitego uruchamiania instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjno – grzewczej.

Nasza firma wyróżnia się możliwością całościowego wykonania instalacji. Proces jej budowy inicjujemy poprzez wykonanie projektu instalacji we własnej pracowni projektowej.

To, czego od Państwa potrzebujemy, aby złożyć rzetelną ofertę opartą na projekcie, wymaga jedynie przedstawienia rysunków architektonicznych, założeń projektowych oraz informacji na temat przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń i wymagań odnośnie ich komfortu.

Projekt powstaje przy użyciu programu CAD-VENT firmy Lindab Sp. z o.o. który pozwala zaprojektować instalacje w systemie 3D wraz z obliczeniem oporów przepływu, rozkładu ciśnień, prędkości i hałasu. Dodatkowo umożliwia wykonanie rysunków aksonometrycznych ułatwiających montaż oraz zrozumienie działania instalacji. Główną zaletą tego programu jest umożliwienie wytworzenia matematyczno–fizycznego trójwymiarowego modelu instalacji, na bazie którego następuje wygenerowanie rzutów przekrojów oraz specyfikacji. Taka obróbka eliminuje powstanie jakichkolwiek pomyłek.

Dzięki precyzji, najwyższej staranności oraz podejmowania z klientem rozmów na zrozumiałym dla niego poziomie zyskujemy dodatkowo jego przychylność.

Kolejnym etapem wykonania instalacji jest kompletacja wszystkich niezbędnych materiałów i elementów instalacji, co przyczynia się do szybszej realizacji zlecenia.

Dysponujemy własną blacharnią co umożliwia, wykonanie docelowych elementów wykorzystanych do realizacji konkretnego zlecenia, dzięki czemu podnosi to znacznie poziom sprawności oraz szybkości wykonawstwa.

W przygotowany plac budowy wkraczają nasze ekipy montażowe, które sprawnie i szybko dokonują montażu instalacji kanałowych, wentylatorów dachowych oraz central wentylacyjnych. W końcowej fazie realizacji wykonawstwa następuje uruchomienie i pomiar pracy urządzenia.

Dodatkowym atutem naszej firmy jest bliska współpraca z Uczelnianym Laboratorium Badań Środowiskowych Politechniki Warszawskiej w zakresie pomiaru parametrów pracy instalacji oraz analiz i ekspertyz z zakresu instalacji wentylacyjnych.

Zamówienia realizujemy wyłącznie w formie pisemnej, co eliminuje jakiekolwiek pomyłki przy odbiorze materiałów.

Ponadto oferujemy Państwu we własnym zakresie transport, który często bywa dużym ułatwieniem dla Inwestora.

Firma AWIATA Sp. z o.o. specjalizuje się projektowaniu i wykonywaniu systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych stosowanych w:

  1. halach,
  2. basenach kąpielowych,
  3. garażach,
  4. biurach,
  5. budynkach użyteczności publicznej,
  6. kompleksach restauracyjnych,
  7. obiektach sportowych,
  8. magazynach,
  9. budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych i t.p.