PROJEKTOWANIE

Firma AWIATA Sp. z o.o. posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w projektowaniu instalacji wentylacyjnych. Dodatkowo wiedza ta jest ugruntowana znajomością procesów wyrobu poszczególnych elementów instalacji wentylacyjnych.

Zarząd firmy przykłada dużą wagę do procesu projektowania. Jako wsparcie pracy projektantów wdrożone jest specjalistyczne oprogramowanie.

Zalety prac projektowych:

Instalacja jest zaprojektowana jako model fizyczno-matematyczny w układzie 3D (trójwymiarowym), co umożliwia :

 1. obliczanie oporów instalacji
 2. obliczanie hałasów, dobór tłumików
 3. regulację instalacji
 4. automatyczną numerację i specyfikację elementów
 5. automatyczne obliczenia powierzchni rozwinięć kanałów i kształtek
 6. automatyczne rzutowanie i brak pomyłek
 7. rysunki aksonometryczne ułatwiające montaż i zrozumienie sposobu budowy i działania instalacji,

Starannie wykonany projekt obniża koszty poprzez:

 1. obniżenie pracochłonności wykonania poszczególnych elementów
 2. uproszczenie technologii ich wykonania
 3. brak błędów przy kompletacji elementów
 4. ułatwienie montażu
 5. ograniczenie ilości kolizji

Struktura naszej firmy zapewnia możliwość realizacji danej instalacji wentylacyjnej od pomysłu do wykonania.

Dysponujemy zespołem wykwalifikowanych projektantów, posiadających ogromny zasób wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania kompletnych projektów.

 

AUDYT
projektów oraz przeprowadzonych instalacji rozpatrywany jest pod kątem:

 1. Prawidłowości założeń koncepcyjnych
 2. Prawidłowości obliczeń parametrów pracy instalacji
 3. Możliwości obniżenia kosztów poprzez;
  a. staranność obliczeń pomiarów instalacji
  b. zmniejszenie ilości elementów
  c. poprawienie technologii
 4. Pomiary parametrów prac instalacyjnych takich jak wydatek, hałas itp.

PROJEKTOWANIE I OBLICZENIA

CADvent posiada najpełniejsze funkcje wymiarowania i obliczeń. Program szybko i niezawodnie dostarcza danych, których uzyskanie za pomocą obliczeń ręcznych zajęłoby niewiarygodnie dużo czasu.

METODY WYMIAROWANIA

 1. Stałe ciśnienie statyczne
 2. Maksymalna prędkość
 3. Maksymalny spadek ciśnienia
 4. Metoda 30%

OBLICZENIA

 1. Obliczenia przepływu powietrza
 2. Obliczenia wycieków
 3. Ciśnienie dyspozycyjne
 4. Bilansowanie instalacji
 5. Obliczenia hałasu
 6. Symulacja przepływu i straty ciśnienia
 7. Funkcja analizy prędkości, hałasu, przepływu
 8. Integracja obliczeń dla instalacji w budynkach wielokondygnacyjnych

SPECYFIKACJA

 1. Lista materiałów: całkowita, dla strefy, piętra
 2. Specyfikacja materiału

RAPORTY OBLICZENIOWE

 1. Obliczenia dotyczące spadku ciśnienia
 2. Obliczenia hałasu

RYSUNKI

 1. Rysunki 2D
 2. Prezentacje 3D
 3. Automatyczne generowanie przekrojów
 4. Rysunki i widoki w perspektywie 3D

 

REFERENCJE:

 1. Hotel Solec - Warszawa ul. Zagórna , instalacji grawitacyjna kuchnia
 2. Procter&Gamble – Targówek Plant , instalacja zabezpieczeń akustycznych
 3. "HALEX" PW – Lipnik koło Elbląga instalacja wentylacji hali basenu o wymiarach olimpijskich
 4. Kawiarnia 6/12 – ul. Żurawia 6/12 – projekt wykonawczy
 5. Basen Jedlec Ośrodek Wypoczynkowy – projekt wykonawczy
 6. Basen w Ośrodku Rady Ministrów Jadwisin – projekt wykonawczy
 7. Budynek PLL LOT – projekt maszynowni
 8. Budynek Biurowy Uno Fresco Tradex Mościska – Warszawa- instalacja wentylacyjno klimatyzacyjna V.A.V.
 9. Centralny Instytut Ochrony Pracy Łódź – Instalacja z regulacją temperatury i wilgotności
 10. Centrum Żelazna Warszawa – Instalacja wentylacyjna garaży , oddymiająca klimatyzacja biur i hotelu
 11. Dyskoteka ul. Parkingowa Warszawa – Instalacja WKO oraz oddymianie (projekt)
 12. Kino Relax Warszawa- Instalacja Klimatyzacji
 13. URSUS sp. z o.o. – Instalacja nawiewno wywiewna hamowni silników projekt wraz z wykonaniem
 14. Trzy Hotele Rondo Zawiszy –szachty zsypu brudnej bielizny
 15. Budynek mieszkalny ul. Serocka 3 –instalacja wentylacji garaży i klimatyzcji biur
 16. ARIX TRADE sp. z o.o. – Instalacja nawiewno wywiewna biur
 17. Konstancin Jeziorna - instalacja wentylacyjna hali basenu
 18. Ursus sp. z o.o. – Instalacja nawiewno odymiająca kabiny rolkowej
 19. Klub "RIVIERA – REMONT" – Projekt instalacji wentylacyjnej oraz wykonanie kompletnej instalacji
 20. Restauracja Polska ul. Chocimska - Instalacja wentylacji mechanicznej
 21. Budynek Biurowy Firmy Mirage Hobby ul. Powsińska
 22. Hurtownia farmaceutyczna - Holbex Piaseczno
 23. Digestoria UW – Wydział Chemi ul. Zwirki i Wigury
 24. Sztynort- Gospoda Angielska i Pensjonat projekt i wykonanie instalacji wentylacyjnej
 25. Centrum Żelazna III Etap projekty instalacji sanitarnych i oddymiajacych
 26. Zakład Leczniczy Tworki – Instalacja wentylacji stołówki
 27. Philips Al. Jerozolimskie – przebudowa maszynowni
 28. Instalacja wygłuszająca agregat chłodniczy ul. Żurawia 22
 29. Instalacja odciągu spalin Serwis motocykli ul. Jagiellonska
 30. Instytut Ceramiki ul. Postepu- instalacja odpylajaca
 31. Instalacja wentylacyjna biura ul. Komorska
 32. Projekt i wykonanie instalacji p-poż napowietrzenia klatek schodowych - obiekt ERA 2000 Warszawa
 33. Szpital w Tworkach k/Warszawy - projekt i montaż oddymiania klatek schodowych
 34. SPECTRA - budynek biurowo-magazynowy w Warszawie, instalacja nawiewno-wywiewna
 35. Hala sportowa w Warszawie, Zespół Szkół ul. Deotymy - projektowanie i montaż