REALIZACJE

OBIEKT ERA 200

Urządzenia po rozładunku Urządzenia po rozładunku Urządzenia po rozładunku Przygotowanie cokołu wywietrzaka Wywietrzak
w trakcie podnoszenia
na dach
Wywietrzak
w trakcie podnoszenia
na dach
Wywietrzak
w trakcie podnoszenia
na dach
Wywietrzak
w trakcie podnoszenia
na dach
Wywietrzak zamontowany Nawietrzak po posadowieniu
 
Nawietrzak po posadowieniu Nawietrzak Nawietrzak Nawietrzak  


Podczas modernizacji budynku ERA 200 inwestor natrafił na problem braku instalacji oddymiającej.

Wykonanie klasycznej instalacji oddymiającej polega na poprowadzeniu kanałów zarówno pionowych jak i poziomych, którymi dym jest usuwany.

W tym przypadku było to praktycznie niemożliwe, z uwagi na konieczność zbyt długiej przerwy w eksploatacji budynku.

Nasza firma rozwiązała ten problem w nastepujący sposób:

  1. opracowano i uzgodniono z rzeczoznawcami (w zakresie p-poż.) projekt oddymiania klatek schodowych . Głownym problemem było uzyskanie stałego, niewielkiego nadciśnienia i okreslonego wydatku powietrza przepływajacego przez klatki schodowe. Zbyt małe nadciśnienie mogło powodować niewystarczajace usuwanie dymu, a zbyt duże mogłoby uniemożliwić otwarcie drzwi ewakuacyjnych,
  2. zastosowano urządzenia renomowanych niemieckich firm,
  3. wszelkie prace przeprowadzono bez przerw eksploatacyjnych w budynku uzyskując tym samym zadowolenie inwestora:


SZTYNORT - Gospoda Angielska i Pensjonat

Centrala
HERMES APX-4-P
o wydatku 3600m3'h
Czerpnia ścienna
wkomponowana
w okno
Czerpnie ścienne
nie zaburzają
widoku elewacji
Dyskretna
elegancja
i wentylacja
Instalacja kanałowa
Kanał czerpni
przygotowany
do montażu
Kanały
maszynowni
- Centrala
Wentylacyjna Hermes APN-3-P
o wydatku
2800 m3'h
Kratka wyciągowa w piwnicy-winiarni Okap wyciągowy
wraz z system
kanałów
Sala restauracji
     
Szafa automatyki
i zasilania
Wyrzutnia
dachowa
     

"Gospoda Sztynorcka" położona w samym sercu Mazur nad jeziorem Sztynorckim.
Port i wioska żeglarska T.I.G.A. YACHT&MARINA w bezpośrednim sąsiedztwie jednego
z najciekawszych i najpiękniejszych zabytków mazurskich - barokowego pałacu Lehndorffów. Odrestaurowany, zabytkowy 300- letni budynek Gospody (prawdopodobnie kiedyś stajnia),
mieszczący pensjonat i restaurację, a w piwnicy stylową winiarnię jest obiektem zabytkowym,
a więc posiadającym grube mury, co zwykle stanowi skomplikowane zadanie jeśli chodzi
o osadzenie nowej instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej.

W obiekcie nasza firma zastosowała centrale wentylacyjne podwieszane:

  1. nawiewna o wydatku 2800m3/h Hermes APN-3-P i
  2. nawiewno-wywiewna o wydatku 3600m3/h HERMES-APX-4-P.

Wieloletnia współpraca z konserwatorami zabytków oraz zastosowane przez naszą firmę
profesjonalne i nowoczesne rozwiązania techniczne w pełni usatysfakcjonowały Inwestora.Szpital w Tworkach k/Warszawy - projekt i montaż oddymiania klatek schodowych

Wyrzutnia wentylatora
typu BVAXN
Kana
do wentylatora
typu BVAXN
Wentylator
umieszczony
w ścianie
- typ BVAXN
Wyrzutnia
wentylatora
- typ BVAXN
Wentylator
osiowy
umieszczony
bezpośrednio
w oknie
- typ BVAXN
     
Wentylator
dachowy
- typ BVD 315
Kratka
wycigowa
wentylatora
dachowego
typ BVD 315
     


Szpital w Tworkach k/Warszawy - obiekt zabytkowy liczący 118 lat.
Na rozległym terenie szpitala na uwagę zasługuje większość obiektów wpisanych w rejestr kultury polskiej (1987r.), a szczególnie te wybudowane
w stylu przemysłowym w 1891 r., odcinające się wyraźnie na tle zieleni elewacją z czerwonej cegły klinkierowej. Firma Awiata Sp. z o.o. wykonała instalację oddymiania klatek schodowych w kilku najstarszych budynkach szpitala. Poza starannym i dokładnym wykonaniem, szczególną uwagę zwrócono na zachowanie historycznego wizerunku obiektu, poprzez umieszczenie w sposób mało widoczny elementów wentylacji.
Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i personelu, w szpitalnych budynkach zastosowano urządzenia renomowanej niemieckiej firmy BSH typu:

  1. wentylator dachowy oddymiający BVD 315 o wydatku 2000 m3/h,
  2. wentylatory osiowe kanałowe oddymiające BVAXN o wydatku ok. 3000 m3/h

Instalacja po montażu została przetestowana. Próby udowodniły niezawodność i skuteczność instalacji.SPECTRA - budynek biurowo-magazynowy w Warszawie, instalacja nawiewno-wywiewna

Budynek
w całej
okazałości
Centrale
wentylacyjne
- widok na
czerpnie
i wyrzutnie
Instalacja
wyciągowa
na dachu
Wentylator
dachowy
Wejście
do parteru
Wejście
na piętro
Galeryjka
- anemostaty
wirowe
Montaż
anemostatu
wirowego
Open space
- na piętrze
Zamontowane
anemostaty
wirowe


SPECTRA - nowoczesny budynek biurowo-magazynowy wiodącej firmy z branży oświetleniowej, mieści się w Warszawie. W budynku wykonaliśmy mechaniczną instalację nawiewno-wywiewną opartą na centralach VS-55 i VS-40. Generalny wykonawca narzucił krótki termin realizacji,
dużym utrudnieniem dla prac na dachu były także opady śniegu i niska temperatura...
W ekspresowym tempie przerysowaliśmy instalację do naszego programu CAD-VENT,
dzięki temu zweryfikowaliśmy parametry pracy central (spręż dyspozycyjny) oraz uprościliśmy technologię wykonania instalacji. Bezproblemowy rozruch oraz standardowo wykonane pomiary skuteczności wentylacji dowiodły prawidłowości przeprowadzonych działań.HALA SPORTOWA w Zespole Szkół przy ul. Deotymy w Warszawie

         
         

Ponieważ inwestor nie doszacował kosztorysu wykonawczego, nasze zadanie polegało
na przeprojektowaniu instalacji tak, aby zmieścić się w zakładanym budżecie.
Instalacja nawiewno-wywiewna miała być jednocześnie instalacją grzewczą.
Nasze rozwiązanie zakładało przeniesienie kanału położonego ponad połacią dachu
do wnętrza hali. Dzięki temu drogie oblachowanie kwasoodporne zostało zastąpione
zwykłą izolacją oraz siatką zapobiegającą uderzeniom. Ponadto osiągnięto znacznie mniejsze straty ciepła oraz wyeliminowano możliwość powstawania przecieków. Wentylatory dachowe zostały zastąpione wentylatorami kanałowymi. Zastosowano centrale VS-55 i VS-100. Importowane elementy nawiewne: np. dysze dalekiego zasięgu, kratki wentylacyjne
- zostały zastąpione przez produkty polskiej Firmy CWK Projekt został wykonany
w programie CAD-VENT. Instalacja po uruchomieniu spełniała wszelkie
zaplanowane wymagania.